El Voluntariat Ambiental a Biar

FONAMENTACIÓ

El Voluntariat Ambiental es ve duent a terme des de l’any 1994 a través del Centre Excursionista de Biar i des de l’any 2006 des de l’Associació Naturalista Reconco de Biar.

Podríem definir el voluntariat com una acció voluntària que expressa un compromís lliure i altruista amb la societat, i açò diu molt de la qualitat humana d’un país i d’una comarca, perquè la qualitat es mesura, sobretot, pels valors i conviccions de la seua gent. Per això, podem dir que el voluntariat és la síntesi de valors com la solidaritat i la cooperació, transformats en el compromís amb una realitat.

Esta acció voluntària es vincula al reconeixement que els ciutadans no solament tenen problemes, sinó que també tenen solucions, no solament tenen demandes sinó que produeixen també respostes, a partir d’unes estructures associatives, que són garantia de pluralitat social. Resulta una forma alternativa de canalitzar les inquietuds personals, al costat de gent amb preocupacions similars.

El Voluntariat Ambiental funciona al mateix temps com una espècie d’Ecologia de la Reconciliació, fomentant la biodiversitat en els entorns humanitzats amb la intenció d’augmentar la connexió entre hàbitats i millorant la salut i el benestar humà, proporcionant escenaris d’unió entre les persones i les àrees naturals per a augmentar la seua estima per la naturalesa.

D’aquesta manera es converteix en un marc de foment i obertura de noves fórmules de participació ciutadana en accions de voluntariat que contribuïsquen al coneixement, gaudi i posada en valor del nostre patrimoni natural, generant vincles emocionals i possibilitant actituds i comportaments actius, mitjançant la creació d’un teixit social a favor de la recuperació, la gestió sostenible i la divulgació dels valors del nostre patrimoni natural.

 

ESPAIS NATURALS I PATRIMONI

Els espais naturals són el suport de la vida silvestre, i conservar-los és tasca de tots. Com hem dit, el Voluntariat Ambiental ens brinda l’oportunitat de fomentar la participació activa de la societat en la cura i conservació d’aquests refugis de biodiversitat, permetent gaudir d’espais naturals privilegiats, treballant a més per la seua conservació i millora. Així mateix, ens permet desenvolupar campanyes i accions concretes de conservació, protecció i recuperació d’elements del patrimoni natural, ambiental i paisatgístic situats en el terme municipal de Biar. Perquè el patrimoni és un element indissociable del desenvolupament sostenible que ha de millorar la qualitat de vida de la població.

Aquest projecte de Voluntariat Ambiental centra la seua activitat en la vigilància, amb la inestimable ajuda i col·laboració de voluntaris/es i sota la supervisió d’un coordinador, com a eina per a la prevenció d’incendis forestals. Durant el seu transcurs també es realitzen activitats dins del marc de la conservació i millora dels espais naturals de cara a augmentar la seua resistència i resiliència enfront de les pertorbacions i, com no, també enfocades al fet que els voluntaris/es puguen gaudir de l’experiència.

 

XARXA NATURA 2000

Les activitats dutes a terme durant el projecte de Voluntariat Ambiental es realitzen dins dels espais naturals “Serra del Maigmó” i “Foia de Castalla”, englobats en el marc de la XARXA NATURA 2000.

Juntament amb la vigilància enfront d’incendis també es realitzen activitats destinades a complir amb els principis de conservació de la biodiversitat de la XARXA NATURA 2000. Aquestes activitats afavoreixen la conservació i millora de l’hàbitat natural com són la neteja dels espais naturals, la creació/restauració de punts d’aigua per a fauna, instal·lació de sistemes de fuita en pous i arquetes, instal·lació d’estructures que serveixen de refugi per a aus i quiròpters, reforestació amb vegetació autòctona en zones de risc de pèrdua de sòl, etc.

Així mateix es realitzen activitats d’educació ambiental amb la finalitat de conscienciar tant a els voluntaris/es com a les persones interessades a participar i que estan destinades al millor coneixement de la fauna i flora local i el seu paper en l’ecosistema com són el anillamiento científic d’aus, sender botànic, els testings fotogràfics i la trampa de llum.

Per mitjà d’aquest voluntariat pretenem contribuir a conservar i millorar els espais naturals pertanyents al terme de Biar, recolzant i cooperant al seu torn amb el pla de conservació Europeu de la XARXA NATURA 2000 al que pertany gran part del territori forestal del poble de Biar.

 

“La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos”

Proverbio indio