El paratge del Rebolcador és un lloc de gran interés ambiental, de bosc mediterrani i amb predomini del pi. Existix, a més a més, un xicotet refugi junt al camí, inutilitzat en l’actualitat, propietat de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana.
Hem restaurat l’entorn, amb treballs diversos, que es dividixen de la següent forma:

  • Reforçament de la flora, mitjançant espècies singulars productores de fruit carnós. Estes espècies necessitaran un manteniment durant el primer any. Per això, realitzarem esta tasca per part de les persones que formem part de l’associació.
  • Adequació de covolles existents en la roca (clots que acumulen aigua de pluja de forma natural a la roca). S’han netejat les covolles del entorn, de manera que es puguen aprofitar per la fauna de l’entorn.
  • Construcció d’un abeurador junt al refugi existent.

En els últims anys han desaparegut nombroses fonts i naiximents d’aigua del nostre terme. Les causes són diverses. Per això, és important proporcionar llocs en la muntanya on la fauna puga beure, fonamentalment en èpoques estivals i anys secs. A més a més, la zona del Rebolcador està allunyada dels nuclis urbans; per això cal pensar que serà aprofitat per la fauna.

Es tracta d’una xicoteta basseta de planta circular, de 4 metres de diàmetre i 0,60 metres de fondària. S’ha construït amb materials impermeabilitzants i fabricats pels voluntaris.

Per omplir la basseta, hem col.locat canals per replegar l’aigua de la teulada de la caseta forestal, a més de canviar les teules velles per altres noves. Hem comprovat que el sistema funciona a la perfecció.

Detall dels objectius aconseguits:

  • Reforçament de la flora de l’entorn del Rebolcador.
  • Adequació de covolles.
  • Construcció d’un abeurador.
  • Conscienciació ciutadana per defensar la naturalesa.
  • Ampliar els nostres coneiximents de la naturalesa.