El treball realitzat ens ha proporcionat moments molt atractius i interessants. Podem afirmar que s’han satisfet totes les expectatives inicialment creades. En aquest sentit, cal considerar que les persones que participen en aquestos voluntariats, venen predisposades a gaudir de la natura i de la riquesa que ens proporciona. Sense deixar a banda les relacions socials, que s’amplien durant els dies de treball, formació i reflexió.

S’ha recuperat un entorn de gran valor ecològic, a més a més al costat d’una antiga casa forestal de la Generalitat Valenciana. Un indret molt interessant per la seua diversitat biològica.

Amb el nou abeurador, millorem l’accés a l’aigua de la fauna existent en la muntanya, sobretot en les èpoques estivals i en els anys secs. Cal considerar que la disminució de naixements ha sigut molt considerable en les nostres serres. En algunes zones, els animals únicament disposen d’aquestos abeuradors per poder satisfer les seues necessitats fisiològiques.

Cal agrair el treball dels voluntaris que han participat al projecte, els quals no sols han posat el seu gra de sorra, sinó que han manifestat el seu benestar per participar en la millora de la naturalea. A més a més, hem augmentat els nostres coneixements referits als mètodes de plantació d’arbres, en recuperació d’entorns, etc.

Per últim, volem donar les gràcies a la CAM, que a través del seu programa Volcam ha fet possible aquesta activitat.

camB                camA