El paratge del Rebolcador es localitza a l’oest de la Penya Tallà, entre les serres del Frare (T.M. de Biar) i Peña Rubia (T.M. de Villena). La casa forestal està situada al terme municipal de Biar, junt al camí que envolta la Serra del Frare.
Plànols de local·lització:

planol1

planol2