Al mapa adjunt, es representen els tres recorreguts de l’itinerari botànic, de diferents longituds i dificultats. Destacar que els tres comencen en la prolongació del carrer Bonavista, aproximadament a dos-cents metres d’una revolta a dretes de 180º. L’accés, tant des de l’Avinguda d’Alacant com des de l’Avinguda de Villena, es du a terme prenent el carrer El Navarro (de la urbanització amb el mateix nom), el qual desemboca en el carrer Pic del Frare i este a la volta en el carrer Bonavista, ja en la part alta de l’esmentada urbanització.

Durant el recorregut, el visitant observarà senyalitzades les plantes més interessants, que identificarà amb major facilitat si disposa del catàleg de fotografies i fitxes explicatives. En el cas de les xiquetes i els xiquets, necessitaran el suport dels/les seus/es educadors/es i dels quadernets elaborats per poder identificar les espècies vegetals que vagen trobant-se.

Els trajectes estan senyalitzats amb fletxes de colors, a fi de facilitar la continuïtat de les sendes.

  •  Primer recorregut (color verd): de menor longitud, orientat a escolars i amb una finalitat educativa. La seua longitud és de 2 Km aproximadament, i aprofita la mateixa senda per a la tornada.
  •  Segon recorregut (color blau): de mitjana distància, preparat per a la majoria de les persones, les quals podran disfrutar de les bondats de la nostra serra.

Ascendix fins als 1.000 metres d’altitud, des d’on podran gaudir d’un dels millors paisatges de l’itinerari (vore mapa). De 5 Km aproximadament.

  •  Tercer recorregut (color roig): el de major distància, al voltant de 7 Km. Dificultat mitjana.

A més dels innumerables paisatges, trobem la Font de Sant Joan (naixement natural) i la Cova Roja.

La persona excursionista gaudirà de llocs sorprenents i molt recomanables per als sentits. Per finalitzar, recomanem la visita de l’itinerari botànic a la primavera i/o a la tardor, ja que és l’època de floració de nombroses plantes.