El nostre projecte pretenia realitzar un inventari d’arbres singulars i monumentals del terme municipal de Biar, que incloguera a més informació sobre l’estat de conservació d’aquests i propostes de millora. Amb això, es persegueix facilitar el treball de l’administració, per a que puga protegir de manera eficaç el patrimoni arbori del nostre poble. D’altra banda, es buscava sensibilitzar la població local sobre la importància de llegar aquests monuments naturals a les generacions futures, amb la finalitat d’implicar-la en la conservació.

El projecte s’ha desenvolupat en distintes fases. En primer lloc, els voluntaris han identificat els exemplars que per la seua edat, mida, raresa, representativitat, valor simbòlic per a la comunitat local, etc. mereixen els qualificatius de singularitat o monumentalitat. A continuació, han estudiat les seues característiques (mesures, estat de salut, entorn, etc.) i han proposat mesures per a la seua conservació. Amb aquestes dades s’ha elaborat un catàleg, que es troba a disposició del M.I. Ajuntament de Biar, per tal que puga dictar les mesures protectores oportunes. A més, el projecte contempla l’edició d’aquesta publicació de caràcter divulgatiu, on es recullen les fitxes de 30 arbres, així com xarrades a l’Institut d’Educació Secundària i la presentació de tot el treball a la Casa de Cultura de Biar.

La faena ha estat llarga i costosa, però a la volta molt gratificant per als 18 voluntaris que hi han intervingut. Som conscients que no hem elaborat un catàleg definitiu, ni molt menys, i que encara queda molt per fer, però estem convençuts que hem aconseguit un pas important cap a la protecció d’un patrimoni que havia estat massa oblidat.

En definitiva, aquesta publicació es motiu de satisfacció per a tots els socis de l’Associació Naturalista Reconco de Biar, que pretenen amb les seues accions aconseguir un Biar més sostenible, més ric culturalment i social, implicat en la conservació del seu patrimoni i amb capacitat per a decidir el seu futur.