Dies 1 i 2 de Juny de 2013. Aquest concurs pretén fomentar la creativitat fotogràfica, al mateix que sensibilitzar a la població de la necessitat de mantindre els nostres valors històrics i naturals. Igualment, volem contribuir a la solidaritat amb els més necessitats, fent una donació de la recaptació obtinguda a l’ONG Cáritas-Biar.

1. TEMÀTICA

Medi natural, flora, fauna; patrimoni cultural, històric i artístic de Biar.

2. CATEGORIA

Paisatges forestals, agrícoles, fauna i flora del terme municipal de Biar; patrimoni artístic, cultural, arquitectònic i natural del terme municipal de Biar.

3. CONCURSANTS I NOMBRE D’OBRES

Podrà participar tothom que ho desitge, major de 16 anys. Cada concursant podrà presentar un nombre màxim de cinc (5) fotografies.

4. MODALITAT I CALENDARI

Data del concurs: Dissabte i Diumenge 1 i 2 de Juny 2013.

Les fotos hauran de fer-se entre les 11:00 h del Dissabte i les 12:00 h del Diumenge.

Per participar caldrà omplir un full d’inscripció a la taula de l’organització situada a la Plaça Constitució (Ajuntament), entre les 11:00 h i les 13:00 h del Dissabte 1 de Juny. A cada participant se li assignarà un còdi personal.

La inscripció general serà de 3 euros (1 euro per a persones desocupades i estudiants que ho acrediten).

La recaptació total serà donada a l’ONG Cáritas-Biar.

L’entrega de les imatges podrà fer-se entre les 12:00h i les 13:00h del Diumenge, a la taula de l’organització situada a la Plaça de la Constitució. A les 13:00h es tancarà el concurs.

El fet d’inscriure’s al concurs implica l’acceptació íntegra de les presents bases.

5. FORMAT D’ENTREGA

Format digital JPG, en suport CD o DVD.

Si les imatges són alterades i/o processades mitjançant algun tipus de software, hauran de lliurar-se tant l’original sense processar com la imatge final.

6. EXPOSICIÓ I CATÀLEG

Les millors fotografies seran exposades a la pàgina web  www.reconco.es.

Totes les fotografies presentades passaran a ser propietat de l’organització, podent-les utilitzar per a les finalitats que estime oportunes, citant sempre el nom de l’autor, i renunciant aquest a qualsevol dret sobre les mateixes.

7. PREMIS

– 1er Premi:  200 €

– 2on Premi: 125 €

– 3er Premi: Trípode fotogràfic professional.

– 4t   Premi: Un dinar o sopar a l’Hotel-Restaurant La Façana (Biar), per a dues persones.

– 5t   Premi: Una ampliació fotográfica.

– 6t   Premi: Premi especial 50 € a la millor fotografía local entre tots els participants de Biar.

Les fotografies premiades i els seus autors es publicaran a la web www.reconco.es i es donarà a conèixer telefònicament a cadascun dels guanyadors, avisant-los en data i hora per determinar per a l’arreplega dels premis.

8. JURAT

Estarà compost per persones competents en la matèria. La fallada del jurat serà inapel·lable, quedant aquest facultat per resoldre qualsevol incidència no prevista a les presents bases. El jurat podrà declarar desert el concurs si la qualitat de les imatges no aconseguís uns mínims determinats pel jurat.