Estes són algunes de les activitats del Voluntariat Ambiental preparades enguany en què podran participar els voluntaris:

1 Vigilància front a incendis forestals.
2 Visita pel poble per a identificar i conèixer la biodiversitat urbana.
3 Vigilància ambiental front al desenvolupament d’activitats il·legals.
4 Recerca i identificació de rastres d’animals.
5 Conservació i seguiment d’Hàbitats per Amfibis i identificació de juvenils.
6 Catalogació d’àrees humides i punts d’aigua, tant temporals com a permanents i valoració de l’estat de conservació dels mateixos.
7 Eliminació de residus en espais d’interès natural i paisatgístic.
8 Participació activa en el lliurament de fauna silvestre ferida al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre d’Alacant.
9 Visita al naixement del riu Vinalopó.
10 Instal·lació i revisió de dispositius d’escapament per a fauna.
11 Jornades d’interpretació diürnes i nocturnes destinades al seguiment i identificació de la diversitat natural, contribuint a millorar el nostre coneixement de l’entorn.
12 Identificació de la fauna local mitjançant Fototrampeig.
13 Mostreig nocturn d’insectes mitjançant Trampa de llum.
14 Anellament científic d’aus.
15 Instal·lació de caixes niu per a aus i quiròpters.
16 Jornades d’astronomia.
17 Projecció de documentals.

I molt més!