Voluntariat Ambiental a la serra de Biar

En què consisteix?

El Voluntariat Ambiental es l’espai idoni per implicar la societat en la cura i restauració de la natura, en l’enteniment de la seua relació amb l’ésser humà i en el fet que la conservació del nostre patrimoni és tasca de tots. Per això, considerem l’organització d’aquest voluntariat com una forma de cooperació per mantindre la riquesa natural.

El Voluntariat Ambiental se centra en la prevenció d’incendis forestals i en la realització d’activitats de conservació i millora de l’hàbitat natural que ens envolta. Les persones voluntàries també informaran als usuaris dels riscos d’incendis forestals i sobre les bones practiques a la muntanya.

Els beneficis del Voluntariat Ambiental als espais naturals són nombrosos i diversos, per exemple:

  • Aconseguir majors nivells de protecció, conservació i restauració dels espais naturals.
  • Donar suport al desenvolupament local sostenible.
  • Crear vincles entre la realitat sociocultural de la població rural i el seu entorn específic.
  • Permetre la implicació de la població local i la seua participació directa als espais naturals.

Per què ser voluntari/a?

Et proporcionem 2 enllaços sobre la reflexió de perquè ser voluntari/a per animar-vos a participar tant en este com en qualsevol altre voluntariat (Punxa sobre del text en blau):

Qui pot participar?

Pot participar qualsevol persona major de 16 anys que tinga ganes de gaudir a la natura i de veritat vullga ajudar en la seua conservació.

La idiosincràsia i filosofia del voluntariat es basa en els principis de l’ecologisme, per això és important que qualsevol persona que participe actue segons estos principis.

Demanem per favor que només s’inscriguen aquelles persones que estiguen vertaderament convençudes i interessades en assistir, evitant així fer ús d’una plaça que posteriorment podria no aprofitar-se, deixant a altres persones interessades fora.

Les persones seleccionades com a voluntaris/es rebran una notificació per correu electrònic i/o mitjançant WhatsApp confirmant la seua participació i convocant-los/-las a assistir a la reunió formativa que s’impartirà a la Casa de Cultura.

Igualment, les persones no seleccionades també rebran una notificació desestimant la seua sol·licitud de participació.

Quan?

Els dissabtes i diumenges de juliol, agost i setembre de 10:00h a 20:30h.

A més, també es realitzaran algunes de les activitats del voluntariat entre setmana.

El voluntariat comença l’1 de juliol i finalitza el 30 de setembre.

Quan i com apuntar-se al voluntariat?

Quan: Des del 1 de juny fins el 20 de juny.

Com: Via online, omplint el formulari de registre que trobaràs en esta mateixa pàgina web (Apuntat al Voluntariat 2018) facilitant les dades requerides.

Totes les persones que desitgen inscriure’s en el Voluntariat Ambiental hauran de facilitar les dades necessàries per a la formalització del corresponent segur individual.

Què inclou el voluntariat?

  1. Dinar i sopar els dissabtes i diumenges, i els dies d’entre setmana que es realitze activitat de voluntariat.
  2. Trasllats interns.
  3. Samarreta del voluntariat.
  4. Material per a cada activitat.
  5. Segur personal d’accidents.

 

Activitats al Voluntariat Ambiental

Estes són algunes de les activitats del Voluntariat Ambiental preparades enguany en què podran participar els voluntaris:

1 Vigilància front a incendis forestals.
2 Visita pel poble per a identificar i conèixer la biodiversitat urbana.
3 Vigilància ambiental front al desenvolupament d’activitats il·legals.
4 Recerca i identificació de rastres d’animals.
5 Conservació i seguiment d’Hàbitats per Amfibis i identificació de juvenils.
6 Catalogació d’àrees humides i punts d’aigua, tant temporals com a permanents i valoració de l’estat de conservació dels mateixos.
7 Eliminació de residus en espais d’interès natural i paisatgístic.
8 Participació activa en el lliurament de fauna silvestre ferida al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre d’Alacant.
9 Xarrades divulgatives.
10 Instal·lació i revisió de dispositius de fuita per a fauna.
11 Jornades d’interpretació diürnes i nocturnes destinades al seguiment i identificació de la diversitat natural, contribuint a millorar el nostre coneixement de l’entorn.
12 Identificació de la fauna local mitjançant Fototrampeig.
13 Mostreig nocturn d’insectes mitjançant Trampa de llum.
14 Anellament científic d’aus.
15 Instal·lació de caixes niu per a ocells i quiròpters.
16 Jornades d’astronomia.
17 Projecció de documentals.

I molt més!