Estes són algunes de les activitats del Voluntariat Ambiental preparades enguany en què podran participar els voluntaris:

1 Vigilància front a incendis forestals.
2 Visita pel poble per a identificar i conèixer la biodiversitat urbana.
3 Vigilància ambiental front al desenvolupament d’activitats il·legals.
4 Recerca i identificació de rastres d’animals.
5 Conservació i seguiment d’Hàbitats per Amfibis […]